Abundia - finance, poslovno svetovanje

FINANCE IN FINANCIRANJE

FINANCE, LIKVIDNOST, PLANIRANJE

 

Ali imate vsak trenutek pregled nad stanjem vašega denarja, investicijami in krediti? Ne veste, kako bi obračali sredstva, da bi jih bilo čim več? Ali sploh planirate? Veste, da bi lahko izboljšali poslovanje, pa ne veste kako? Ste začetnik, pa ne veste, kako postaviti finance in poslovanje?

Abundia vam nudi:

- svetovanje pri kratkoročnem in strateškem planiranju, vzpostavitvi vizije,

- svetovanje pri zastavljenih ciljih, njihovi realizaciji in spremljanju poslovanja,

- vzpostavitev likvidnosti in vodenje denarnega toka,

- pomoč pri iskanju sredstev, financiranja in investitorjev,

- pregled možnosti investiranja prostih sredstev,

- mednarodne poslovne povezave,

- realizacija novih idej.