Abundia - finance, poslovno svetovanje

OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

VZPOSTAVITEV POSLOVANJA, OPTIMIZACIJA IN KOORDINACIJA

 

Želite optimizirati poslovanje, znižati stroške in izboljšati svoj poslovni izid? Načrtujete vstop na tuje trge in ne veste, kako vzpostaviti najbolj opitmalno delujoč sistem? Veste, da je v vašem sistemu prostora za izboljšave, pa ne veste kje in kako se tega lotiti oziroma nimate pravih resursov?

Abundia vam nudi:

- pomoč pri postavitvi optimalno delujočega sistema,

- pregled potreb po internem in eksternem poročanju,

- vzpostavitev dinamike in sistema poročanja za finančne in strateške odločitve,

- svetovanje pri stroškovni učinkovitosti,

- pregled poslovnih procesov za vzpostavitev kontrol pri poslovanju,

- povezovanje oddelkov in njihova reorganizacija,

- vzpostavitev finančnih kazalcev in kazalcev uspešnosti,

- komunikacija s finančnimi inštitucijami, revizijo in ostalimi partnerji,

- koordinacija oddelkov in ostalih zunanjih partnerjev, kot je zunanja revizija,

- komunikacija oziroma vzpostavitev povezave med poslovnim in računovodskim jezikom za učinkovito sodelovanje in vodenje podjetja,

- svetovanje in priprava letnega poročila,

- vključevanje hčerinskih družb v sistem poročanja in kontrol,

- vzpostavitev procesov in oddelkov v hčerinskih družbah.